GRATIS VERZENDING VANAF €200 BINNEN BELGIË!

Door de jaarlijkse vakantieverlof bestellingen na 17/07 worden verwerkt vanaf 29/07

ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Bedrijf geregistreerd onder het nr.: 0743679204

 

De vermelde prijzen zijn incl. btw

Artikel 1: Toepassingsgebieden en Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen via de website http://www.judytanails.art behoudt zich het recht voor op elk moment 

deze algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging worden de algemene verkoopvoorwaarden, geldig op de dag van de bestelling, toegepast op elke bestelling. 

Artikel 2: Beschikbaarheid van de producten

Onze product- en prijsaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, en zolang de voorraad strekt. Bij ontvangst van uw bestelling, controleren wij de beschikbaarheid van het/de besteld(e) product(en).
Indien een product niet beschikbaar is, verbinden wij ons ertoe om binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling het bestelde product te leveren of u een gelijkaardig product aan een gelijkaardige prijs voor te stellen,

 hetzij u terug te betalen als de prijs van het product hoger is dan 300€ of in de vorm van een aankoopbon als de prijs van het product lager is dan 300 €. In het geval van een aankoopbon kunt u op eenvoudig verzoek bij onze Klantendienst de annulering hiervan vragen, per telefoon of per brief 

(echter, voor meer veiligheid raden wij u aan een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) te verzenden naar onderstaand adres :

Judytanails.art   – Hoogstraat 32 3950 Bocholt 

Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, gelieve uw bestelnummer en volledige gegevens te vermelden. In geval van onvoldoende voorraad voor één van de bestelde producten: Wij verzenden de reste van uw bestelling. 

Artikel 3: Bevestiging van de bestellingen en elektronische handtekening (wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening)

Elke bestelbon ondertekend door de klant door een “dubbelklik” vormt een onherroepelijke aanvaarding die enkel kan worden weerlegd binnen de termijnen zoals voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden. 

De “dubbelklik” in verband met de authentificatie- en niet-verwerpingsprocedure en met de bescherming van berichten vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening. 

Artikel 4: Prijs – Tarieven

De prijzen vermeld op de website zijn incl. btw in euro. De vermelde prijzen zijn exclusief verwerkingskosten van bestellingen, transportkosten en leveringskosten voor zoverre ze plaatsvinden in de hierna vermelde geografische zones. 

4.1 – Algemeenheden

Judytanails.art  behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen maar verbindt zich ertoe de tarieven geldig op het moment van uw bestelling toe te passen. 

Artikel 5: Betaalwijze en Beveiliging

Betaalwijze 
U kunt uw betaling uitvoeren:  

via bankoverschrijving:

U beschikt over zeven (7) dagen om uw overschrijving op onze rekening uit te voeren, de bestelling wordt automatisch geannuleerd als de betaling niet werd ontvangen binnen deze termijn. 

Uw bestelling wordt dus gedurende 7 dagen in stand-by gezet. Na verloop van deze termijn, zonder ontvangst van uw overschrijving, wordt ze geannuleerd.

Het kan gemakkelijk opnieuw besteld worden via het menu “mijn account”> mijn bestellingen en de knop opnieuw bestellen… 

 

via Paypal: 

De betaling via Paypal verloopt via een beveiligde bankserver. 
Wij dragen de kosten verbonden aan de transacties. 

Clausule betreffende eigendomsvoorbehoud 
De producten blijven de eigendom van Judytanails.art tot de volledige betaling van de bestelling. Echter, vanaf de ontvangst van de bestelling door de klant, worden de risico’s van geleverde goederen overgedragen op de klant. 

Verzuim van betaling

Judytanails.art behoudt zich het recht toe een levering te weigeren of een bestelling na te komen als deze afkomstig is van een klent die een voorgaande bestelling volledig of gedeeltelijk niet heeft betaald of indien een betalingsgeschil met deze klant wordt beslecht. 

Artikel 6: Leveringswijzen en termijnen in België 

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de site is voorbehouden aan kopers die wonen in België 

6.1 – Modaliteiten

Algemeenheden 
De producten worden geleverd op het adres vermeld tijdens de bestelprocedure. 
Vanwege opvolgingsredenen van het pakket is het voor ons onmogelijk bestellingen te leveren in kazernes of andere lokalen van het leger. 

6.2 – Verzendingstijd 

Alle vermelde termijnen worden uitgedrukt in werkdagen. 
de vermelde termijnen zijn gemiddelde termijne en stemmen overeen met de verwerkings-, voorbereidings- en verzendigstermijnen van uw bestelling (verlaten opslagplaats).
Ze starten vanaf de bevestiging van de bestelling*. 
Aan deze termijn moet de levertermijn van de vervoerder (Post // Vervoerbedrijf) worden toegevoegd). 

Elk artikel in voorraad wordt verzonden binnen 48 tot 96 uur. 
In alle andere gevallen kan de beschikbaarheid variëren van 3 tot 30 dagen afhankelijk van het type van de bestelde producten. 

6.3 – Leveringstermijnen

Leveringswijze 
Als producten naar ons moeten worden teruggekeerd, moet u hiervoor een aanvraag tot retourzending indienen bij onze Klantendienst (zie Artikel 9): 
binnen de 7 dagen na levering voor een bedenking, binnen de 15 dagen voor gebrekkigheid of indien u niet de juiste referentie hebt ontvangen 
na manifestatie van de klant en controle van het verborgen gebrek. 
Elke klacht ingediend buiten deze termijn zal niet worden aanvaard.
Voor een bedenking of indien u niet de goede referentie hebt ontvangen,
kan de terugkeer van het product enkel worden aanvaard als de producten zich in hun originele staat bevinden (verpakking, accessoires, handleiding). 

Artikel 7: Verantwoordelijkheden

(Judytanails.art) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van het gesloten contract, omwille van het voordoen van een geval van overmacht 
en meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoerders, en rampen veroorzaakt door overstroming of brand.
Wat betreft producten gekocht om te voldoen aan de professionele behoeften, NailArtStudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade, bedrijfsschade, winstverlies, schade of kosten, die hieruit kunnen voortvloeien. 
De keuze en aankoop van een product of dienst zijn de unieke verantwoordelijkheid van de klant. 
De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid tot het gebruiken van producten omwille van onder meer incompatibiliteit van het materiaal komt niet in aanmerking voor schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van de verantwoordelijke van indigonails.be, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, non-conformiteit, defect. 
In het geval van niet-levering van de bestelling of een deel van de bestelling, hebt u maximaal zes maanden (vanaf de vertrekdatum uit onze opslagplaats) om u te manifesteren. Voorbij deze termijn aanvaarden wij geen enkele klacht. 

Artikel 8: Verwerking van niet-verdeelde pakketten door de dienstverlener

Dit zijn pakketten die niet aan de eindbestemmeling werden overhandigd om volgende redenen: WNODA, niet afgehaald, geweigerd, beschadigd tijdens het transport, beroving…

8.1 – Retourzendingen voor het motief WNODA 

Algemeenheden 
Dit zijn teruggekeerde pakketten door de leverancier onder de vermelding: Woont niet meer op dit adres. 

 

Verwerking van een retourzending WNODA 

Na ontvangst en aanvaarding van uw pakket door onze diensten, afhankelijk van de aard van het product, de beschikbare voorraad en volgens uw wensen,
stellen wij u voor het bestelde product terug te verzenden of een wisselproduct met gelijkaardige eigenschappen en op uw kosten.. 

In dit geval, gelieve ons te contacteren 
– Per telefoon +32 (0) 49.704.66.63

– Per brief (echter, voor meer veiligheid raden wij u een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan) op onderstaand adres: Judyta Kapinos Hoogstraat 32 3950 Bocholt

8.2 – Retourzendingen voor het motief “geweigerd”

U hebt uw pakket geweigerd bij de levereing omdat het duidelijke sporen van opening en/of schokken vertoonde 
Na ontvangst een aanvaarding van uw pakket door onze diensten, wordt een nieuwe verzending gepland met u.. 

In dit geval, gelieve ons te contacteren:
– Per telefoon +32 (0) 49 704.66.63

– Per brief (echter, voor meer veiligheid raden wij u een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan) op onderstaand adres: 
Judyta Kapinos Hoogstraat 32 3950 Bocholt

Artikel 9: Retourrecht 

9.1 – Procedure en algemene voorwaarden van retourzendingen

Om de verwerking van retourzendingen te identificeren en dus te optimaliseren, moet elk product waarvoor een retourzending nodig is het onderwerp zijn van een verzoek tot retourzending naar onze diensten, zoniet wordt het geweigerd. De termijn die u is toegestaan om contact op te nemen met onze klantendienst is afhankelijk van het motief voor retourzending; raadpleeg punt 9-2 en volgende van de AV. 

Vanf de ontvangst van het akkoord beschikt u over 15 dagen om ons het product terug te zenden. Na deze termijn zal uw retourzending worden geweigerd. Wij raden u aan de retourzending uit te voeren met Colissimo gevolgd. Zoniet, indien het pakket, door u teruggezonden naar onze diensten, niet bij ons aankomt, zult u niet in staat zijn een onderzoek in te stellen bij de postdiensten om hen te vragen het pakket op te sporen. 
Houd er rekening mee dat elk pakket dat niet door ons wordt verzonden, niet onze verantwoordelijkheid is. Enkel de verzender van het pakket kan een onderzoek instellen bij de postdiensten. 
Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, gelieve uw bestelnummer en volledige gegevens te vermelden. 

Let op: Bij ontvangst controleren onze diensten de conformiteit van het product en het motief van de retourzending. Als het teruggezonden product niet conform is, zal het door onze diensten worden geweigerd en op uw kosten worden teruggezonden. Als uw retourzending wordt uitgevoerd onder een verkeerd motief, zal uw product worden geweigerd en u worden teruggezonden op uw kosten. Het motief van de retourzending kan ook opnieuw worden gekwalificeerd. In dat geval wordt u geïnformeerd via e-mail en de behandeling van uw terugzending zal gebeuren in functie van het nieuwe motief. 

Hieronder vindt u de te volgen procedure betreffende de retourzending van uw pakket. Respecteer deze procedure zodat onze diensten uw verzoek kunnen behandelen. Zo niet, zal uw pakket worden geweigerd: 
Bereid u pakket zorgvuldig voor en bescherm het: Zorg ervoor dat de oorspronkelijke verpakking van uw pakket in een goede staat blijft en schrijf er niks op. In geval van bedenking, indien het product is voorzien van een beschermingsetiket op de verpakking, scheur deze niet of probeer de verpakking niet te openen (weigering mogelijk van de retourzending, raadpleeg onze AV). Zend het volledig oorsponkelijk pakket terug. Voeg bij uw pakket een brief met uw gegevens en vermelding van uw bestelnummer en het motief van de retourzending. 

Voorbehoud
Judytanails.art behoudt zich het recht voor het pakket, de terugbetaling of wisseling te weigeren, indien voorvermelde voorwaarden voor de retourzending niet worden gerespecteerd. Bij ontvangst van dit product zullen we uw retourzending behandelen om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan uw wensen. 

9.2 – Retourzendingen voor bedenking 

Modaliteiten van de retourzending 
In overeenstemming met artikel L.121-20 en volgende van de Franse consumptiewet, beschikt u over een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van uw bestelling, voor het terugzenden van elk artikel dat u niet bevalt, in de oorspronkelijke verpakking en goede staat, eigen aan de hercommercialisering en het verzoek tot wisseling of terugbetaling zonder boete, behalve de retourkosten. U beschikt dus over 14 dagen om ons te melden dat u zich hebt bedacht. 

LET OP: Geen enkele bedenking zal worden aanvaard als het teruggezonden product niet conform is aan de hercommercialisering. Bijgevolg: – Het product moet verplicht worden teruggezonden in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend, niet ontzegeld, niet beschadigd, niet gemerkt. 
Zo niet wordt het product u op uw kosten teruggestuurd. 

Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, gelieve uw bestelnummer en volledige gegevens te vermelden.  

Specifieke voorwaarden voor de uitvoering van het recht tot bedenking 
Retourzendingen worden niet aanvaard als het verzoek tot retourzending wordt gedaan buiten de termijn en/of indien de oorspronkelijk verpakking werd uitgepakt, ontzegeld, geopend, gescheurd, gemerkt… 
Afgeprijsde producten of voorraadverminderende producten worden niet teruggenomen, noch gewisseld; behalve in geval van verborgen gebreken.
Behandeling van uw retourzending voor bedenking Na ontvangst en aanvaarding van uw pakket door onze diensten, in functie van de aard van het product, de beschikbare voorraad en volgens uw wensen, zullen wij u voorstellen een gelijkwaardig wisselproduct te verzenden. 

De retourkosten in geval van bedenking blijven ten laste van de klant.  

Artikel 10: Bepalingen van de wet “Informatica en vrijheden” 

Te allen tijde “beschikt u over een recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978).

Artikel 11: Bedrijfsgegevens

Judytanails.art – Judyta Kapinos Hoogstraat 32 3950 Bocholt

Bedrijf geregistreerd onder het nr.: 0743679204 

Winkelwagen

0
Voeg 200.00 toe om gratis verzending te krijgen!
0%
image/svg+xml

No products in the cart.

Doorgaan met winkelen